Home » Posts tagged "pozitivní zpětná vazba"

Podejte svůj názor profesionálně

Pracujete na vedoucí pozici? Máte pod sebou tým lidí? Poznali jste už, že není snadné s každým vycházet a mít nejlepší vztahy? Ať už máte jakoukoliv pozici a chcete vystupovat profesionálně, důležité je i nadále se učit novým věcem, zdokonalovat na své pozici, dokázat vycházet s podřízenými i nadřízenými. Poradenská a vzdělávací agentura MotivP vám otevře dveře k sebepoznávání a sebezdokonalování. Při předávání svých postřehů, kritiky, či pochvaly, není vhodné začínat negativně. Pozitivní zpětná vazba je součástí komunikace, která je mezi kolegy, nadřízenými a podřízenými velice důležitá. Začít slovy ty jsi nemožný a neschopný asi nikam nepovede.

Krátký rozhovor řekne víc

Než se začne podávat pozitivní zpětná vazba, měli byste vědět, že důležitý je oční kontakt, vyvarovat se hodnocení toho druhého a bavit se o konkrétním problému, či situaci. Všechno shrnout jen do pár vět a nemít dlouhý proslov, ze kterého nikdo nic nepochopí a stoupne akorát napětí a nedorozumění. Díky tomu, co se naučíte, budete profesionály v oblasti podávání svého názoru.